Professional reinigings- en onderhoudsmiddelen


Eén apparaat. Eén reinigingsmiddel. Eén fabrikant: Kärcher.

Professionals op het gebied van reiniging weten waar het bij reiniging werkelijk op aankomt: doeltreffendheid en onderhoud, waarbij mens, machine en milieu worden ontzien. En natuurlijk op de veiligheid van de gebruiker.

Al even belangrijke factoren vormen tijd en effectiviteit. Om deze voordelen efficiënt te combineren is een perfect uitgebalanceerd systeem nodig dat bestaat uit reinigingsapparaat, reinigingsmiddelen en toebehoren. Het Kärcher systeem. Inclusief professionele service. Van de wereldmarktleider.10 redenen om voor reinigingsmiddelen van Kärcher te kiezen.

Wanneer één goede reden doorslaggevend kan zijn bij de keuze, dan zijn 10 goede redenen niets anders
dan de zekerheid dat die keuze juist was.

 • Zeer efficiënte en economische productformules
  Voor reinigingmiddelen van Kärcher worden hoogwaardige grondstoffen gebruikt. Hierdoor is het mogelijk de producten in zeer geringe en kostenbesparende doseringen toe te passen.
 • Gepatenteerde, eenvoudig te scheiden recepturen (ASF)
  Veel producten van Kärcher beschikken over eenvoudig te scheiden recepturen, die in de olieafscheider zorgen voor een snelle scheiding van de water en olie en daardoor helpen bij de naleving van de wettelijke voorschriften.
 • Materiaalcompatibele recepturen met corrosiewerende componenten en extra, speciale additieven
  Reinigingsmiddelen van Kärcher worden speciaal op het gebruik van apparaten van Kärcher afgestemd. Deze afstemming garandeert een optimale verwijdering van vuil in combinatie met een veilig gebruik van het apparaat. Veel reinigingsmiddelen bevatten bovendien speciale bestanddelen voor onderhoud en bescherming van het apparaat.

 • Hogedruk- en temperatuurstabiel tot 150 °C
  Hogedrukreinigingsmiddelen van Kärcher zijn speciaal op de eisen voor gebruik in hogedrukreinigers afgestemd.

 •  Continue verdere ontwikkeling door de ontwikkelafdeling van Kärcher
  Reinigingsmiddelen van Kärcher worden continu doorontwikkeld voor een nog betere reiniging, kortere inwerktijden of nog milieuvriendelijkere recepturen.

 • Verantwoording voor milieu, mens en machine
  Kärcher vermijdt consequent het gebruik van onnodige oplosmiddelen, zware metalen en andere bestanddelen die een bedreiging vormen voor mens en milieu. Voor een optimale bescherming van gebruiker, machine en milieu.

 • Milieuvriendelijk door minder verpakking
  Reinigingsmiddelen van Kärcher zijn hoogconcentraten en hebben daarom minder verpakkingsmateriaal nodig. Hierdoor worden ressources gespaard en wordt de afvoer van verpakkingsmateriaal vergemakkelijkt.

 • Ontwikkeld voor de hoogste eisen
  Veel reinigingsmiddelen van Kärcher zijn toegestaan in de levensmiddelenindustrie en kunnen bij deskundig gebruik voor alle onderdelen van de levensmiddelenbranche worden toegepast.

 • Een optimaal effect met frisse lucht
  Veel reinigingsmiddelen van Kärcher bevatten speciaal tegen onaangename luchtjes geurstoffen, zoals citrusolie. Ze zorgen daardoor voor een schone en frisse atmosfeer.

 •  Het complete systeem uit één hand
  Het systeem van Kärcher is gebaseerd op een bundeling van competentie waarvan de gebruiker profiteert: één fabrikant voor apparaten, reinigingsmiddelen en toebehoren. Eén contactpersoon voor al uw vragen. 


Onderzoek, ontwikkeling en productie gaan hand in hand.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen van Kärcher zijn even veelzijdig en krachtig als de apparaten en machines waarin ze worden gebruikt – want ze zijn ontwikkeld voor gebruik met de reinigingsapparaten van Kärcher. Alleen zo kan volledig worden geprofiteerd van de kracht van de machines en reinigingsmiddelen. Kärcher heeft dit al vroeg onderkend en consequent gekozen voor eigen onderzoek en ontwikkeling. Deze vormen de basis van ons succes en de kern van ons denken en handelen.


Onderzoek en ontwikkeling worden steeds belangrijker naarmate de eisen toenemen, niet alleen aan apparaten en machines, maar aan het complete servicepakket. Hoe kan volledig worden geprofiteerd van alle capaciteiten en kan het milieu tegelijkertijd nog meer worden ontzien? Hoe kunnen de kosten worden verlaagd, zonder dat dit ten koste gaat van prestaties of kwaliteit? Dit zijn vragen waarop Kärcher samen met vakmensen uit de meest uiteenlopende technische en chemische branches een optimaal antwoord probeert te geven. Multidisciplinair en ook in nauwe samenwerking met leveranciers en professionele gebruikers.

Onze experts analyseren elke vorm van verontreiniging op alle oppervlakken, zodat deze professioneel kan worden losgemaakt, verwijderd en afgevoerd. Wat wij ontwikkelen, ontstaat vanaf het begin door een uniforme en systematische denkwijze. En compleet door Kärcher. De grote capaciteit en efficiency van de reinigingsmiddelen van Kärcher is het resultaat van meer dan 30 jaar onderzoek en ontwikkeling in ons eigen laboratorium. Als wereldwijd toonaangevende fabrikant van reinigingsapparaten hebben we al vroeg de weg van systeemaanbieder gevolgd; inmiddels beschikken we over knowhow en technologie die nieuwe normen stellen.


Als systeemaanbieder van reinigingsoplossingen ontwikkelt Kärcher niet alleen eigen recepturen voor gebruik in Kärcher reinigingsapparaten, maar produceert het deze reinigingsproducten ook zelf. Het zelfstandig produceren van reinigingsmiddelen is cruciaal om onze klanten producten van continu hoge kwaliteit en met grote leveringszekerheid te kunnen aanbieden. En doordat er geen onnodige transporten plaatsvinden, wordt het milieu extra ontzien.


Het concept systeemaanbieder heeft niet alleen betrekking op het beschikbaar stellen van reinigingsmiddelen, maar ook op de ontwikkeling en productie ervan. Door middel van eigen productie- en vulinstallaties zijn wij in staat om permanent invloed uit te oefenen op de productie van onze reinigingsmiddelen en daardoor de gebruikelijk hoge kwaliteit te waarborgen. Het gebruik van hypermoderne meng- en vulinstallaties garandeert een continu hoge reinigingscapaciteit van onze producten. Hierdoor wordt bovendien een permanente beschikbaarheid en leveringszekerheid van de producten gegarandeerd.

In de ultraflexibele installatie kunnen uit mengketels met een inhoud van 25.000 l flessen van 0,5 l en tankwagens tot 20.000 l snel en efficiënt worden gevuld. Door korte responstijden in de productie worden er altijd producten gemaakt volgens de laatste technieken. Door de productie in eigen, hypermoderne installaties en opslag op de productielocatie levert Kärcher een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu. Hierdoor zijn niet langer onnodige transporten nodig en worden de producten direct vanuit de productielocatie overal ter wereld geleverd.