Privacyverklaring:

 

Als Jan Roozendal, eigenaar van Roozendal Reinigingsapparatuur, wil ik u graag informeren over de manieren waarop we uw gegevens verwerken in overeenstemming met de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming; AVG), de nieuwe privacywet van de Europese Unie.

 

Bedrijfsgegevens: Roozendal Reinigingsapparatuur

telefoon 06 53 551940

info@roozendal.nl

Edisonstraat 20 G

7575 AT Oldenzaal

KvK : 060 89263

 

Welke gegevens hebben we nodig?

 

We verwerken de volgende van u ontvangen gegevens:

- Bedrijfsnaam en adres

- algemeen telefoonnummer en telefoonnummer van contactpersonen

algemeen mailadres en mailadressen contactpersonen

- IBAN nummer en KVK nummer

- BTW / Um st.id numme

- Mail adres voor facturatie, offreren en correspondentie

- We bewaren deze gegevens zolang u klant bij ons bent, of +/- 5 jaar na het laatste

zakelijke contact m.b.t. onderhoud of levering

 

Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving gebruikt, wachtwoord beveiligd

en slechts door aangewezen personen te benaderen.

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

 

Wij verwerken u gegevens om uw bestelling aan u te kunnen verzenden /bezorgen, vragen van u te beantwoorden, u een factuur te kunnen sturen, onderhoudshistorie bij te kunnen houden, eventuele modificaties aan uw apparatuur door te geven i.v.m. veiligheidsvoorschriften van leveranciers en te informeren over nieuwe apparatuur en aanbiedingen d.m.v. nieuwsbrieven.

 

 

- Zonder deze gegevens kunnen wij met u geen zakelijke relatie onderhouden.

Op uw verzoek kunt u uw gegevens altijd bij ons komen inzien/laten wijzigen of verwijderen

(mits er geen vorderingen of anderszins aan u zijn ) stuur een mail naar info@roozendal.nl

 

- Wij zullen uw gegevens niet delen met anderen of verkopen of verhuren aan derden

 

- Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.